#күчтүүкыздар 2 айдан бери видео жана фото чеберчиликти үйрөнүп, 8-декабрьда даяр проекттерин тартуулашат.