Бал Тил кыргызча баарлашуу клубунун кезектеги жолугушуусунда "Сылыктык" темасын талкуулайбыз. Бул темага ой бөлүшүү аркылуу сылык сүйлөшүп, сылыктык баалуулугун өзүбүздө өрчүтүү аракетин көрөбүз.
Кыргызча таза, көркөм сүйлөп, кызыктуу адамдар менен ой бөлүшүүнү каалагандарды чакырабыз.
Тема боюнча 3-5 мүнөттүк сөз камдап келип, айтып берүү шарт.
Катышуу акысыз.
Жакшы маанай жана сылыктык болушу милдет :)