Завтра, 10 марта, в 21.05 на телеканале НТС смотрите новый блок передачи "Миллион долларов на стартапы".
Повтор передачи в четверг, 12 марта, в 21.05.
Все интересное впереди!

Эртең, 10-мартта саат 21.05 те НТС каналында "Стартаптарга миллион доллар" көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы . 12-март күнү саат 21.05 те кайталанып көрсөтүлөт .
Өткөзүп жибербеңиз!

#миллиондолларовнастартапы #стартаптаргамиллиондоллар #million_na_startup
#стартап #кыргызстан
#проектмиллионнастартапы