Университетти жаныдан окуп бүткөн чынгыз алыскы айылга мугалим болуп барат. Айылдагы окуучулар, мугалимдер айыл эли Чынгыздын иш алып баруусуна тоскоолдук жаратат. Балдарга билим берүүдө өз күчүн аябаган Чынгыз билим берүү гана эмес, айыл элинин көйгөйкүн чечет. Өкүнүчтүүсу бул күрөш Бектурдун өлүмү менен аяктайт.